Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Celem uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie  zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

 

Tak więc obecnie, skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie  można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
ul. Klonowa 1 A
46-300 Olesno

  • faksem – na numer: 47 8636245,
  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: dyzurny.ol@op.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Filak
do góry