Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie zamieszczone jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

 

Komendant Komisariatu Policji w Praszce

Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu

Metryczka

Data publikacji : 07.04.2011
Data modyfikacji : 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jędrak
Osoba udostępniająca informację:
Roman Jędrak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry