Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z  Ustawą z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700) informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

adres skrzynki: /KPP-Olesno/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

  2. Akceptowalne formaty załączników to: 

  • DOC, RTF

  • XLS

  • CSV

  • TXT

  • GIF, TIF, BMP, JPG

  • PDF

  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 03.03.2015
Data publikacji : 03.03.2015
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Dryszcz
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Filak
do góry